Posts tagged innovation


16 Nisan 2021


“Longevity in this business is about being able to reinvent yourself or invent the future.” – Satya Nadella

Continue reading

12 Nisan 2021


Şirketlerin sürdürülebilirlik adına adımlarını atarken başarıya ulaşmaları için finansal getirilerin yanında toplumun faydasını da gözetmeleri gerekiyor. Sürdürülebilir İş Modeli İnovasyonu (SBM-I), geleneksel iş modeli inovasyonundan yola çıkan ancak çok daha kapsamlı bağlamlarda uygulanan bir model. Temel fikri, şirketin sürdürülebilirlik için

Continue reading

9 Nisan 2021


“If you can define the problem differently than everybody else in the industry, you can generate alternatives that others aren’t thinking about.” – Roger Martin

Continue reading


12 Ocak 2021


Creativity needs a bit of untidiness. Make everything too neat and there is no room for experiment. – Charles Handy

Continue reading


25 Aralık 2020


“If all you’re trying to do is essentially the same thing as your rivals, then it’s unlikely that you’ll be very successful.” – Michael Porter

Continue reading

16 Kasım 2020


Harvard Üniversitesi profesörü Amy Edmondson tarafından ilk olarak 1999 yılında ortaya atılan ve o zamandan beri yönetim bilimlerinde en çok kullanılan konseptlerden biri olan “Psikolojik Güven” kavramı, belirsizliğin, teknolojik gelişmelerin giderek arttığı, sürekli öğrenmenin kaçınılmaz olduğu günümüz dünyasında önemini giderek

Continue reading
Back to top