BLOG


7 Aralık 2020


İş dünyasına pandemi öncesinde giren dayanıklı liderlik (resilient leadership) kavramı pandemi sürecinde iş hayatında yaşanan değişikliklerle giderek önem kazandı. Dayanıklı liderlik tanımlaması belli kişilik özellikleri gözetilse de, yöneticilerin süreç yönetiminde kullandıkları yöntemler de dayanıklı liderleri belirlemek için önemli bir yöntem.

Belli bir süreci birbirini takip eden “tepki”, “iyileşme” ve “gelişme” aşamalarıyla incelemek mümkün. Deloitte Review raporuna göre dayanıklı liderler bir sürecin “iyileşme” aşamasına girerken önemli bir zihniyet değişimi yaşıyor ve takımlarını da bu zihniyete adapte ediyor. Bu zihniyet değişimi işe çeşitli alanlarda kendini gösteriyor.

Kaynak: Deloitte Review

Leave a reply

Back to top