BLOG


24 Mayıs 2021


Prososyal davranış (prosocial behavior), pozitif toplumsal sonuçlar doğuran ve bir başkasının fiziksel ve psikolojik iyilik haline katkı sağlayan davranışlar anlamına gelmektedir. En önemli özelliği gönüllü olması ve başkalarına fayda sağlama niyetiyle yapılmasıdır. Hangi davranışların prososyal sayıldığı ise kişinin içinde bulunduğu toplum ve gruba göre farklılık gösterir.

Kurumlarda, prososyal davranışlar bireysel ve organizasyonel olmak üzere ikiye ayrılır. Sürekli iletişim hali gerektiren iş yerlerinde prososyal davranışlar, kişiler arasındaki bağı güçlendiren ve üretken kurum kültürünün işlemesini sağlayan bir yapı taşıdır.

Kaynak: Graham M. Vaughan, Michael Hogg, Essentials of Social Psychology (2009)

 

Leave a reply

Back to top