BLOG


22 Şubat 2022


Şirketler için değişime ayak uydurabilmenin ve esnekliğin öneminin sıklıkla vurgulandığı günümüzde, kalıcı öğrenme kültürünün oluşturulması kaçınılmaz hale geliyor. ‘Gig’ çalışma ise şirketlerin bu hedeflere  ulaşmalarında destekleyici bir iş modeli olarak görülüyor.

HBR, gig çalışanlarını freelancer tarzında çalışan, kendi kendini yöneten, gerektiğinde inisiyatif alan ve rollerden çok, becerilere odaklanan çalışanlar olarak tanımlıyor. ‘Gig çalışanlar’ aynı zamanda verimlilik, çeşitlilik ve kapsayıcılık açısından da kurumlara fayda sağlıyor.

Gig zihniyeti‘yle bir öğrenme kültürü yaratmak ise kişilerin bireysel olarak gelişmelerini destekleyerek, hem diğer çalışanların hem de kurumun büyümesine destek sağlıyor.

 

Kaynak: HBR, How Workers with a “Gig Mindset” Can Help Your Company Thrive (2022)

Leave a reply

Back to top