BLOG


6 Mayıs 2022


Çalışma modellerinin değişmesiyle karşımıza çıkan yeni organizasyon ihtiyaçları, yeni nesil performans sistemlerinin gerekliliğini de ortaya çıkarıyor.

Uzaktan ve hibrit gibi yeni çalışma modellerinin çalışanlar ve organizasyonlar için elbette avantajları var, fakat bu avantajlardan maksimum seviyede verim almak için dijital araçlardan destek almak gerekiyor.

Bu noktada, Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (Objectives and Key Results – OKR) metodolojisiyle kurgulanan yeni nesil performans platformları, dönüşümü iyileştiren, organizasyonlarda amaç birliği yaratarak tüm bireylerin aynı yöne bakmasını ve daha emin adımlarla ilerlemesini sağlayan bir yönetim aracı olarak karşımıza çıkıyor.

OKR metodolojisi organizasyon hedeflerinden bireysel hedeflere kadar, tümünün doğru bir şekilde önceliklendirilmesini, birbiriyle uyumlu hale getirilmesini sağlayan bir yaklaşım.

Hedefler, organizasyonun gayesini açık bir şekilde ortaya koyuyor ve varılmak istenen noktayı bize sunuyor. OKR sağladığı esneklikle yeniliklerin değişen koşullara göre yapılabilmesini mümkün kılıyor. Çalışanların kendi belirlediği ve organizasyonla hizalandırdığı hedefleri, daha istekle sorumluluk alabilmelerini ve işlerini benimsenmelerini teşvik ediyor.

OKR ile aynı zamanda sürekli iletişimin sağlanması, çalışanların yöneticilerinden destek isteyebilmesi ve geri bildirim alabilmesi de mümkün oluyor.

Yeni Çalışma Düzenine Yeni Nesil Performans Sistemleri: OKR – HBR Türkiye

Leave a reply

Back to top