BLOG


25 Mayıs 2022


  • Willis Towers Watson’ın 2022 Küresel Faydalar Tutumlar Anketine göre çalışanların yüzde kırk dördü iş arıyor.
  • Çalışanların yarısından fazlası, yeni bir iş aramanın en önemli nedeninin daha yüksek ücret olduğunu söyledi.

 

İşgücü piyasası gelişme belirtisi göstermezken, çalışanların çoğunluğu (%53) işverenlerinden ayrılmaya açık.

Ankete göre, her dört çalışandan biri (%25) çalıştıkları şirkette kalmayı düşünürken, kendilerini pozisyonlarında sıkışmış hissettiklerini ve mümkünse iş değiştirebileceklerini söylüyor.

Ankete katılanların yarısından fazlası (%56), yeni bir iş aramanın en önemli nedeninin ücret olduğunu belirtiyor.

Çalışanların başka bir yerde bir pozisyonu kabul etme nedenleri olarak belirttiği diğer önemli faktörler arasında sağlık yardımları (%39), iş güvenliği (%33) ve esnek çalışma düzenlemeleri (%31) bulunmakta.

 

Willis Towers Watson’s 2022 Global Benefits Attitudes Survey.

Leave a reply

Back to top