BLOG


29 Mayıs 2022


Birini işe almanın, bir çalışanın iki hafta önceden bildirip işten ayrılmasından çok daha uzun sürdüğünü işverenlerin kabul etmeleri gerekir. O halde çözüm, işe alımları hızlandırırken, çalışan bağlılığını güçlendirmek. Bunu yapmak için şirketlerin, kendilerinin bir parçası olmanın ne anlama geldiğini yeniden tanımlayarak çalışanlarla ortak bir noktada buluşmaları gerekir. İşte çalışanlarınızı elde tutmak için altı öneri;

  1. Bağlılığı Teşvik Eden Ödüllendirme Sistemi Oluşturun
  2. Gelişim Fırsatları Sağlayın
  3. Güçlü Bir Anlam ve Amaç Belirleyin
  4. Kurum Kültürü ve İlişkilerine Öncelik Verin
  5. Çalışanlarınız ve Ailelerinin İyi Oluşlarına Yatırım Yapın
  6. Esnekliği Benimseyin

6 Strategies to Boost Retention Through the Great Resignation – HBR

Leave a reply

Back to top