BLOG


27 Kasım 2022


İş Hayatında Kadın araştırmasında Cinsiyet Eşitliği Liderleri olarak adlandırdırılan bir grup şirket belirlendi. Bu şirketler için çalışan kadınlar, aşağıdaki üç ifadeye katılıyor.

  • Kapsayıcı olmayan davranışlarla ve ayrımcı/saldırgan söylemlerle karşılaştığımda, kariyerimin etkilenmesinden veya misillemeye maruz kalmaktan korkmadan durumu rahatça bildirebiliyorum.
  • İş sorumluluklarımı diğer yükümlülüklerimle dengeleme konusunda işverenimden destek aldığımı hissediyorum.
  • Kariyerim istediğim kadar hızlı ilerliyor.

İş Hayatında Kadın 2022 – Global Görünüm Deloitte

Leave a reply

Back to top