Posts tagged cinsiyeteşitliği


27 Kasım 2022


İş Hayatında Kadın araştırmasında Cinsiyet Eşitliği Liderleri olarak adlandırdırılan bir grup şirket belirlendi. Bu şirketler için çalışan kadınlar, aşağıdaki üç ifadeye katılıyor. Kapsayıcı olmayan davranışlarla ve ayrımcı/saldırgan söylemlerle karşılaştığımda, kariyerimin etkilenmesinden veya misillemeye maruz kalmaktan korkmadan durumu rahatça bildirebiliyorum. İş

Continue reading

26 Nisan 2022


COVID-19 pandemisiyle şiddetlenen bu devasa dijital cinsiyet ayrımını kapatmak, yalnızca internet erişimi ve ekipmanı değil, aynı zamanda eğitim ve öğretime erişim de gerektirecek. Her gün daha çok artan dijitalleşme, özellikle gelecekteki işlerin çoğunu oluşturacak yeni teknolojiler için kadınların ihtiyaç duydukları

Continue reading

29 Mart 2022


Katılımcılara son iki sene içerisinde hangi becerilerini geliştirmek için eğitim aldıklarını sordulduğunda kadın ve erkek katılımcılar için liderlik ve dijital beceriler eğitimlerinin ilk iki sırada olduğu gözlemleniyor.Kadınların %36’sı liderlik becerilerini geliştirmek için eğitim almışken bu oran erkeklerde %58.Kadınların %24’ü dijital

Continue reading

12 Kasım 2021


Yönetim kurulunun cinsiyet, kültür ve deneyim çeşitliliğine sahip olması şirketlerin gelişimine önemli katkılar sağlıyor ve yenilikçi bir duruş sergilemelerini destekliyor. Fakat birçok kurumun yönetim kurulunun homojen bir yapıya sahip olması gündeme yeni fikirlerin getirilmesi önünde bir engel. Bu problemi aşmak

Continue reading

20 Ekim 2021


McKinsey’nin “Women in the Workplace” raporuna göre burn-out kadınlarda çok daha sık görülüyor! Bununla gelen stres ve yorgunluğa rağmen, kadın liderler aynı seviyedeki erkek liderlere kıyasla çok daha fazla sorumluluk almakta ve şirket içindeki çeşitliliği daha etkili yönetmekte. Yine de

Continue reading


10 Mart 2021


İş dünyasında pek çok erkek cinsiyet eşitliğini ve eşit şartları desteklemek istese bile profesyonel yaşamlarında karşılaştıkları cinsiyet ayrımcılığını ve farklı sorunları görmekte zorlanabiliyorlar. Neyse ki yapılan bir araştırmaya göre, erkek çalışanların farkındalıklarını arttırmaları ve eşitsizlik yaratan durumları fark edebilmeleri için

Continue reading
Back to top