BLOG


12 Ekim 2016


Çalışan Adalet Arıyor ve Şirketine, Yöneticisine Güvenmek İstiyor!

Genel Müdürümüz Gaye Özcan’ın Para Dergisi’nde yayınlanan görüşleri:

HAYATIMIZIN büyük bir kısmını yaptığımız işe adıyoruz. İş ortamında huzurlu isek, bu durum çoğunlukla motivasyonumuza yansıyor, verimliliğimiz artıyor. Peki ya mutsuzluk baş gösterdiyse? Çalışanları ofis ortamında ve iş hayatında mutsuz eden pek çok şey var. Kariyer.net’in dergimiz için yaptığı son araştırma, işyerinde bizi en çok üzen şeyin adaletsiz çalışma ortamı olduğunu gösteriyor. Adaletsizlik deyince ise ilk akla gelen elbette çalışanlar arasındaki ücret farklılıkları ve dengesizlik…

YÜZDE 41 “ADALETSİZLİK” DİYOR

Kariyer.net’in Para Dergisi’ne özel olarak yayınladığı ve yaklaşık 65 bin kişinin yanıtladığı “işyerinde sizi hangisi mutsuz eder?” sorusunu yanıtlayanların yüzde 41’i adaletsiz bir ortamda çalışmanın kendilerini mutsuz edeceğini söylüyor. Ankete katılanların yüzde 19’una göre iş arkadaşlarıyla anlaşmazlıklar ve yoğun stres işyerindeki en büyük mutsuzluk kaynağı. Bunu yüzde 18 oranla kötü yönetici, yüzde 13 ile kariyerinde ilerleyememek sebepleri izliyor. Yüzde 9’una göre ise yeterli ücret alamamak mutsuz olmalarındaki en önemli sebep.

ADALET, HİJYEN FAKTÖRÜ

İşyerleri belli bir amaç altında bir arada çalışan, yaşayan insanlar topluluğu, toplumsal bir yapı. Kendilerine ait değerleri, ilkeleri, kuralları düzenleri var. Bu yönüyle baktığınızda her toplumsal yapıda olduğu gibi adalet de bu düzenin en önemli gerekliliklerinden biri. “Hijyen bir faktör olarak adlandırabileceğimiz ‘adalet’ kavramının bu kadar öne çıkması, bu konuda daha çok yolumuz olduğunu vurgulaması açısından son derece düşündürücü” diyen HumanGroup Genel Müdürü Gaye Özcan’a göre, adalet eksikliği, adaletsizlik yapılan kişiler kadar bu adaletsizliğe şahit olanları da olumsuz etkiler, kuruma, liderlerine karşı güven kaybına yol açar. Bu da kişilerin kurumlarıyla ilişkilerinde önemli bir kırılmaya neden olur. Sürekliliği durumunda motivasyon ve performansın düşmesine, bağlılığın azalmasına, sonuç olarak ayrılmaya kadar giden bir süreci tetikler.
İşyerinde adaletsizlik olgusu devam ettiği sürece şirkette işini özenle yapan, dürüst, değerlerine önem veren kişiler şirkette kalmaz, bir yerden sonra kayırmacı, liyakata değer vermeyen yapılaşmada iş üretilemez hale gelir.
Ankete katılanlarm yüzde 19’una göre iş arkadaşlarıyla anlaşmazlıklar ve yoğun stres iş yerinde mutsuzluğa sebep olan en önemli faktör. Özcan, “Çalışanların işe bağlılıklarını etkileyen en önemli unsur yöneticisiyle ve çalışma arkadaşlarıyla ilişkisi” diyor.

HumanGroup

Back to top