BLOG


27 Ocak 2020


Mckinsey & Company’nin Türkiye dijital dönüşüm raporuna göre 2030’a kadar:

  • “Dijital” ve “teknolojik” becerilere sahip çalışanlara olan ihtiyacın %63 oranında artması
  • İletişim, çevreyle uyum, empati, sürekli öğrenme ve adapte olabilme gibi “sosyal” yetkinliklere olan ihtiyacın %22 oranında artması
  • Yaratıcılık, yorumlama, proje yönetimi gibi “bilişsel” yetkinliklerin öneminde %7’lik bir artış
  • Otomasyonun kolay olduğu fiziksel ve temel yetkinliklerin de %10’lara kadar daha az kullanılması bekleniyor.

Çalışanlarda en çok dikkat edilen özellikler teknolojik ve sosyal beceriler olacağından, hem adayların kendilerini geliştirmesi ve teknolojiyi kucaklaması, hem de organizasyonların çalışanlarına katkıda bulunması gerekiyor. Bireyler kendini sürekli güncellerken şirketler de yeni yetkinlikler kazandırmaya yönelik yatırımlar yapmalılar.

#dijital #dönüşüm #teknoloji #technology #digital #transformation #otomasyon #beceri #yetenek #reskill #upskill #iletişim #empati #öğrenme #learning

Leave a reply

Back to top