BLOG


29 Ocak 2020


Mckinsey & Company dijital dönüşüm raporunda 2030 yılına kadar %20-25’lik bir otomasyon beklenen Türkiye’de:

• 7,6 milyon işin kaybolup yeni işlere dönüşebileceğinden

• bu şekilde ortalama 8,9 milyon yeni işin oluşabileceğinden

• özellikle teknoloji alanında tamamen yeni 1,8 milyon yeni mesleğin ortaya çıkabileceğinden bahsediliyor.

Grafiğe baktığımızda 2030’da çoğu mesleğin tamamen yeni olmasa bile büyük bir teknolojik dönüşüm geçireceğini görebiliyoruz. Bu da aklımıza her zaman bahsettiğimiz upskill ve reskill kavramlarını getiriyor.

Yeni işler için “reskill” gerekirken, dönüşüm geçirecek meslekler için de “upskill”” gerekiyor. Yani her iki durumda da yeni beceri ve yetkinlikler kazanmak ve dijital teknolojileri benimsemek gerekmekte. Çalışanlara yeni beceriler kazandırmada ve sürekli bir öğrenme kültürünün yaratılmasında da organizasyonlara büyük görev düşüyor.

 

#otomasyon #dijital #dönüşüm #iş #yeni #meslek #digital #transformation #automation

Leave a reply

Back to top