BLOG


31 Ocak 2020


“Öğrenmeyi bıraktığınızda, ölmeye başlarsınız.”  Albert Einstein

Geleceğe yatırım yapmak istiyorsak bugün öğrenmeye başlamalıyız. Geleceğin dinamik atmosferine ve her gün güncellenen teknolojiye ayak uydurmak için biz de kendimizi her gün güncellemek zorundayız. Geleceği garanti altına almak için

Organizasyonlar:

  • Yeni öğrenme platformları, uygulamaları ve eğitimleri hayata geçirmeli
  • Çalışanlar arasında bilgi paylaşımını artıracak uygulamalar kullanmalı ve yöntemler geliştirmeli
  • Yeni gelişmeleri yakından takip ederek kendi organizasyonlarına entegre etmeli
  • Çalışanlarına yatırımlar yaparak yeni beceriler kazandırmalı

Bireyler ise:

  •  “Sürekli öğrenme” kültürünü hayata geçirmeli
  •  Yeni gelişmeleri takip etmeli ve bilgi paylaşımına açık olmalı
  •  Organizasyonlarının sağladığı eğitim yolculuğuna öncülük etmeliler.

 

#öğrenme #learning #gelişme #development #yeni #beceri #yetkinlik #new #skills

Leave a reply

Back to top