BLOG


4 Haziran 2020


Psikolojik Sermaye (Psychological Capital), insanların ve toplumların geliştirilebilir ve iyileştirilebilir yanlarına odaklanarak hastalıkların ötesine bakan “pozitif psikoloji” akımından ortaya çıkmıştır.

Bu kavramın öncülerinden Fred Luthans, organizasyonun büyümesi için özellikle psikolojik gelişime odaklanılması gerektiğini söylemiştir. Psikolojik sermaye, kişilerin psikolojik durumunun başarılarına etkisini gözlemler. Ölçülebilir ve geliştirilebilir bir sermayedir. Luthans’a göre:

📌Kişinin hedeflerine ulaşabileceğine inanmasına ve gerekirse yeni hedefler belirleyebilmesine (hope),

📌zor durumlarda başarılı olabileceğine kendini ikna etmesine ve kendine güvenmesine (self-efficacy),

📌olumsuzluklardan sıyrılıp daha da güçlenebilmesine (resilience) ve

📌başarıya ulaşacağına dair pozitif yaklaşımına (optimism)

bağlıdır.

İş hayatındaki zorluklarla başa çıkma yeteneği büyük ölçüde kişinin psikolojik sermayesine bağlı olduğundan önemli bir ölçüttür. Bu özelliklerini geliştiren kişiler hem işlerinde hem de özel yaşamlarında başarılı, motivasyonu yüksek ve herkes tarafından aranan bireyler olurlar.

Kaynak: Luthans vd. – Psychological Capital

 

#psikolojik #sermaye #psychological #capital #resilience #hope #efficacy

Leave a reply

Back to top