BLOG


10 Temmuz 2020


Daniel Goleman’a göre hayatımızın her alanında görülen “bilişsel empati (cognitive empathy)”, “duygusal empati (emotional empathy)” ve “empatik ilgi (empathic concern)” olmak üzere üç temel empati vardır.

“Bilişsel empati (cognitive empathy)”, dünyayı başkalarının gözleriyle görme yeteneğini ifade eder. “Duygusal empati (emotional empathy)”, etkileşimde bulunduğumuz kişinin duygularını fiziksel olarak hissettiğimiz empati türüdür.

“Empatik ilgi (empathic concern)” ise insanları eyleme geçiren bir empati türüdür ve bir başkasının acısını azaltma çabalarımızın arkasındaki motivasyondur. İlk ikisi, samimi bir ilişki için gerekli olmakla birlikte, saf kişisel çıkarlar için de bir araç olabilir. Empatik ilgi ise bu iki empatiyi daha iyi bir amaç uğruna, insanların yararına, kullanmamızı sağlar.

Bir lider, çalışanlara onları desteklediğini, kendisine güvenebileceklerini, korkmadan risk alabileceklerini hissettirebiliyorsa empatik ilgi yönünden güçlüdür. Empatik ilgi şefkatin temelini oluşturur ve diğer insanların refahını önemsememizi, ihtiyaç duyarlarsa onlara yardım etmek istememizi sağlayan bir duygusal yetkinliktir.

Kaynak: Daniel Goleman

 

#empathic #concern #leader #cognitive #emotional #empati #empathy #ilgi

Leave a reply

Back to top