BLOG


2 Eylül 2020


📢 Deloitte yayımladığı ‘2020 Global Human Capital Trends’ raporunda, ‘Sosyal Şirket’ kavramının artık yeni bir gerçeklik olduğunu ve tüm şirketlerin bu gerçekliği kabul ederek evrilmesi gerektiğini belirtiyor.

📌Amaç ve hedeflerinin farkında olan ve bu yolda aktif bir şekilde ilerleyen, otomasyonun hayata işlediği bir dönemde kişilerin beceri ve yetkinliklerini maksimuma çıkarmak üzere tasarlanmış, sadece bugün için değil, gelecek için çalışan, insana ve yarına yatırım yapan organizasyonlar Sosyal Şirket olarak nitelendirilmekte.

📌 Sosyal Şirket olma avantajını elde edebilmek için de, bireyselliğe saygı duyarak çalışan deneyimine önem veren ve çalışan aidiyetini artıran, teknoloji ve yapay zekayı işe entegre etmeyi başaran, belirsizliklerle dolu kriz zamanlarında cesur kararlar alabilen bir organizasyon olabilmek gerekiyor.

Kaynak: Deloitte – 2020 Global Human Capital Trends
#human #capital #insan #sosyal #şirket #social #enterprise #amaç #purpose #perspektif #potansiyel #belirsizlik #çalışandeneyimi #aidiyet #uncertainty #teknoloji

Leave a reply

Back to top