BLOG


8 Eylül 2020


📌Korn Ferry’nin yaptığı bir araştırmaya göre yüksek öğrenme çevikliğine sahip kişiler, düşük öğrenme çevikliğine sahip bireylere göre iki kat daha hızlı terfi ediyor.

📌Sürekli öğrenen çevik çalışanlara sahip organizasyonlar, daha hızlı yükselebilen güçlü yeteneklere sahip oldukları için üst yönetim pozisyonlarını doldururken daha az zorluk çekiyor.

📌Ayrıca yüksek düzeyde öğrenme çevikliğine sahip yöneticilerin ve çalışanların işlerine bağlı olma olasılığı daha yüksek.

Öğrenme çevikliğine sahip olmayan kişiler, yeni çözümler aramaktansa, mevcut sorunların üstesinden gelmek için geçmişteki çözümlere gereğinden fazla güvenme eğilimindedir. Öğrenme konusunda çevik olan bireyler ise değişime uyum sağlayabilen ve liderlik masasını dolduran kilit oyunculardır. Deneyimlerinden öğrenme ve zorluklarla başa çıkma yetenekleri onları yüksek potansiyele sahip bireyler olarak öne çıkarır.

Kaynak: Korn Ferry – Proof Point: Fast rising talent, Korn Ferry – The Agile Enterprise, Harver – Learning Agility: What It Is and How to Assess It


#agile #çevik #lider #öğrenme #gelişim #learning #development #deneyim #çalışan #employee #leadership #growth #mindset #promotion #terfi
Leave a reply

Back to top