BLOG


9 Eylül 2020


Bu sendrom, Cornell Üniversitesi’nin iki psikoloğu Justin Kruger ve David Dunning’in ortaya koyduğu bir ‘algılamada yanlılık’ eğilimidir. İnsanlar bir şey bilmediği zaman kendine güveni artar ve becerilerine fazla güvenirler. Niteliksiz insanlar becerilerini abartma eğilimindedir. Yetkinliklerini geliştirmek üzere eğitim aldıklarında ise bu eksikliklerinin farkına varmaya başlarlar.

Bildiğimizi düşündüğümüz şeylerden bu kadar emin olmak yerine daha fazla araştırıp daha fazla öğrenmeliyiz. Öğrendikçe aslında öğrenecek çok şey olduğunu daha net görebiliriz. Sürekli öğrenme ile yetkinliklerimizi artırırken eksikliklerimizi de görmüş ve gelişim alanlarımızın farkına varmış oluruz.

“It is what we know already that often prevents us from learning.” – Claude Bernard

#öğrenme #gelişim #eğitim #upskill #reskill #growth #mindset #gelişimzihniyeti #yetkinlik #beceri #learning #development

Leave a reply

Back to top