BLOG


7 Ocak 2021


Hayatımız, her an verdiğimiz küçük ve büyük kararlardan oluşuyor. Ancak bazı kararlar, sonuçlarının etkisi bakımında daha zor bir süreç içeriyor. Günümüzde çok sayıda organizasyon karar verme süreci yönetimi konusunda sorunlar yaşıyor. Bunun en yaygın sebepleri olarak ise hangi alanda karar alınması gerektiğinin saptanamaması, karar alacak kişilerin kim olduğunun net olmaması ve karar verme sürecinin nasıl gelişmesi gerektiğinin bilinmemesi yer alıyor. Bütün bu belirsizliklerin nasıl çözülmesi gerektiğine, Deloitte Review 27. Sayısı ışık tutuyor. Yayınlayan makaleye organizasyonların daha sağlıklı karar alması için yapılması gerekenler şunlar:

  • Organizasyon genelinde karar haklarını basitleştirmek ve netleştirmek: Karar alma süreciyle ilgili kim, ne ve nasıl sorularına cevap bulmak
  • Verilecek kararlarla ilgili güçlü ve şeffaf bir sorumluluk düzeni kurmak: Sorumluluk olgusunun suçlama değil, öğrenme üzerine kurulması ve sonuçlar alındıktan sonra yapılan değerlendirmelerin organizasyonun hangi katmanlarıyla paylaşılacağının kararlaştırılması bu adımın en önemli özelliğini teşkil ediyor.
  • Karar alma gruplarındaki bireyleri ortak bir misyona etrafında toplamak: zararlı rekabet ve muhalefet karar alma sürecini yavaşlatıp verilen kararların kalitesini etkileyebileceği için, karar almadan önce bir misyonun karar verici grup tarafından içselleştirilmesi önem arz ediyor.
  • Yetkileri dağıtmayı teşvik etmek: Organizasyonel çevikliğini yükseltebilecek bu aşamayı sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmenin yolu, hangi alandaki görevlilerin, hangi durumlarda, ne tür kararlar verebileceğini netleştirmekten geçiyor.
  • Karar alma sürecinde müşteri düşüncelerini önceliklendirmek: Daha iyi sonuçlar almak için en önemli uygulamalar arasında, müşterilerin fikirlerini daha iyi duymak için teknikler geliştirmek yer alıyor.

Kaynak: Deloitte Review 27

Leave a reply

Back to top