BLOG


12 Nisan 2021


Şirketlerin sürdürülebilirlik adına adımlarını atarken başarıya ulaşmaları için finansal getirilerin yanında toplumun faydasını da gözetmeleri gerekiyor.

Sürdürülebilir İş Modeli İnovasyonu (SBM-I), geleneksel iş modeli inovasyonundan yola çıkan ancak çok daha kapsamlı bağlamlarda uygulanan bir model.

Temel fikri, şirketin sürdürülebilirlik için kullandığı iş modelini daha kapsayıcı olarak zamansal, toplumsal ve mekansal durumlarda test etmektir. Amaç, kullanılan modelin dış etmenlere karşı savunmasız taraflarını, sürdürülebilirliğinin sınırlarını, çevresel ve toplumsal değer yaratma potansiyelini ortaya çıkarmaktır.

SBM-I, limitleri öğrenmek ve potansiyelleri keşfetmek için farklı “transformasyon” modülleri uygulayarak iş modelindeki potansiyel yenilikleri araştırır. Daha sonra, hem değer hem de sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağını değerlendirmek için yenilikleri iş yeri faydasına ve finansal performansa entegre eder.

Böylece, strateji ve sürdürülebilirlik birlikte değerlendirilir ve birbirini güçlendirir. Raporlama, eyleme geçmeyi kolaylaştırırken şirket merkezli yaklaşım, yenilikçi modellerle değer yaratır.

 

Kaynak: Boston Consulting Group, The Quest for Sustainable Business Model Innovation

Leave a reply

Back to top