BLOG


5 Mayıs 2021


BCG ve Awaris tarafından yapılan araştırmaya göre şirketlerde düzenli yapılan mindfulness pratiğinin kollektif zekayı %13 arttırdığı görülmüştür.

Kolektif zeka, bir takımın karmaşık problemleri çözerken gidilecek çeşitli adımları gerçekleştirebilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır.  Kolektif zekayı belirleyen takım üyelerinin IQ’su değil; duygusal zeka, güven, psikolojik ve duygusal güvenlik gibi kişilerin bilinçaltındaki etmenleridir.

Kurumlar kolektif zekayı geliştirmek için çeşitli teknikler uygularken bu etmenlerin göz ardı edilmesi veya yanlış analiz yapılması aslında uygulamalardan tam fayda sağlamanın önündeki en büyük engel.

Mindfulness pratikleri ise zihinsel becerilerimizi daha kapsamlı ve farkındalığı yüksek tarafa  yönlendirerek kolektif zekayı geliştirir. Öz farkındalık ve empatideki gelişme, iletişim, prososyal davranışlar ve liderlik yetkinliklerine katkı sağlayarak kolektif zekayı arttırır.

Kaynak: BCG, Tap Your Company’s Collective Intelligence with Mindfulness (2020)

Leave a reply

Back to top