Posts in Makaleler


4 Aralık 2019


Küresel iş gücü trendleri ve iş tercihleriyle ilgili, online işe alım şirketi “The Network” ve BCG tarafından 197 ülkede 366.000 katılımcıyla yapılan bir araştırmada, çoğu çalışanın yeni bir pozisyon için yeniden eğitime hazır olduğu açıklandı. Yapay zeka, robotik ve otomasyon

Continue reading

18 Kasım 2019


Harvard Business Review’da yer alan bir araştırmaya göre, çalışanlar liderleri, liderlerin gerçek davranışlarından ziyade kendi kişisel beğenilerine (liderlerini sevmelerine) göre değerlendirme eğilimindeler. Eğer çalışanlar liderlerini sevdiklerini belirtmişlerse, onları güvenilir, dönüşümcü, etik ve iyi ilişkilere sahip bir lider olarak betimlemeleri daha

Continue reading

13 Kasım 2019


Bir CEO’yu mükemmel yapan nedir? Ekim 2019’daki makalesinde, McKinsey & Company’nin binlerce CEO ile yapılan araştırmasından elde edilen performans verilerinin ışığında CEO’ları etkili kılan en önemli düşünce yapıları ve uygulamalar şu şekilde: Bir CEO’nun yaptığı işin altı ana unsuru ve

Continue reading

30 Ekim 2019


2019 SHRM raporuna göre, üniversite eğitiminin sosyal/teknik olmayan beceriler (soft skills) kazanma üzerindeki etkisiyle ilgili yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 51’i eğitim sistemlerinin sosyal beceri eksikliğini gidermek için çok az şey yaptığını ya da hiçbir şey yapmadığını söylüyor. Bu katılımcılara göre

Continue reading

25 Ekim 2019


2019 SHRM raporuna göre, makineleşen ve dijitalleşen dünyamızda, gelişmiş sosyal becerilere sahip adaylar işe alımda daha çok rağbet görüyorlar. İşverenler işe alımlarda, makinelerin gerçekleştiremediği becerilere sahip olan adayları daha çok tercih ediyor. Pew Araştırma Merkezi tarafından, yaklaşık 1.400 teknoloji ve

Continue reading

27 Eylül 2019


“Başarılı bir işe alım süreci disiplin gerektirir. Bunun için organizasyonunuzun başarıyı yakalamak için hangi türden özel becerilere ve davranış tarzlarına ihtiyacı olduğunu bilmeniz, hangi adayların bu özelliklere sahip olduğunu tahmin etmeniz ve sadece ama sadece bunları becerme kabiliyetinde olanları işe

Continue reading

29 Şubat 2016


Organizasyonlarda her gün “insan”la ilgili sayısız karar veriliyor, ancak acaba bunların ne kadarı etkin bir şekilde sonuçlanıyor ? Sihirli bir formül arıyoruz, bir yöntem arıyoruz, işin matematiğini bulmaya çalışıyoruz… Gerçek şu ki son derece zorlanıyoruz. Bir şey olsa da hemen

Continue reading

6 Ocak 2016


HumanGroup olarak “Hominem te Memento – “Sadece bir insan olduğunu unutma” felsefesiyle işimizi yönetiyor ve müşterilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Gerek dost sohbetlerinin gerekse profesyonel müşteri diyaloglarımızın vazgeçilmez teması “insan” ve “ilişkiler”… İş hayatına atıldığımız gün başlayan, hala devam eden ve

Continue reading

22 Aralık 2015


Üniversite yıllarımda aldığım psikoloji derslerinin en sevdiğim yanlarından birisi de derslerde hocalarımızın bizlere aktardığı araştırmaları ve bunların sonuçlarını dinlemekti. Genelde belli bir zamana yayılan ve bir kontrol grubu ile karşılaştırmalı olarak yapılan bu araştırmalar insan davranışını açıklamakta adeta bir rehber

Continue reading

3 Temmuz 2015


Bu yazı Patricia Gazze’nin LinkedIn’de yayımladığı aynı başlıklı yazıdan alınmıştır.  HumanGroup’un yeni yöneticiler üzerinde yaptığı bir araştırma sonuçlarına göre, yeni yöneticilerin ilk sene içinde en zorlandıkları konu “Ekip Yönetimi” ve “Delegasyon”muş. Çok yakın zamana kadar kendisi de sadece bir “Çalışan”

Continue reading
Back to top