Posts tagged kurumkültürü


11 Mayıs 2022


  Çoğu şirket, aday deneyimini göz önünde bulundurmadan işe alım yapıyor. Şirketlerin işe alım yaparken, adayların yetenek edinme sürecini nasıl deneyimlediklerine fazla ağırlık vermediklerini gösteriyor. Yetenek zorlukları sadece çalışanı elde tutma yoluyla çözülmez. Kurumlar, her zamankinden daha fazla aday odaklı

Continue reading

4 Mayıs 2022


“When it comes to landing a good job, many people focus on the role. Although finding the right title, position, and salary is important, there’s another consideration that matters just as much: culture.” Adam Grant – Organizational Psychologist and bestselling

Continue reading

15 Kasım 2021


BCG’nin son araştırmasına göre yapay zeka (AI) kullanımında başarıya ulaşan şirketler takım bağlılığı, kültürü, işbirliği ve benzeri alanlarda somut kültürel kazanımlar gözlemliyorlar. Fakat AI’yı etkili bir biçimde şirket yapısına entegre edemeyen kurumların oranı da fazlasıyla yüksek. Artık kaçınılmaz bir öneme

Continue reading

29 Eylül 2021


“It’s not how much money we make that ultimately makes us happy between 9 and 5. It’s whether or not our work fulfills us.” –Malcolm Gladwell (The Author of Five New York Times Bestsellers)

Continue reading

17 Ağustos 2021


Çağımızın değişen gereksinimlerinden olan kişiselleştirilmiş ve insan odaklı yönetimde başarılı olmak için kurumların sınırlarını aşması gerekir. ‘Humanocracy’ kitabının yazarı olan Gary Hamel ve Michele Zanini bu yolda organizasyonları hızlı, değişime açık, korkusuz ve dayanıklı (resilient) yapmanın yollarına değiniyor. Bürokrasiyi yok

Continue reading

13 Ağustos 2021


“To create an organization that’s adaptable and innovative, people need the freedom to challenge precedent, to ‘waste’ time, to go outside of channels, to experiment, to take risks and to follow their passions.” –Gary Hamel (Author of Humanocracy)

Continue reading

9 Temmuz 2021


Liderler kariyerlerinde ne kadar yükselirlerse, ‘şişirilmiş ego’ riskiyle o kadar karşı karşıya kalırlar ve kendilerini izole edilmiş bir balonun içinde bulurlar. Bu durum, liderlerin meslektaşlarıyla, şirket kültürüyle ve belki de müşterileriyle olan ilişkilerini kaybetme riskini doğurur. Şişirilmiş egonun getirdiği sürekli

Continue reading

5 Mayıs 2021


BCG ve Awaris tarafından yapılan araştırmaya göre şirketlerde düzenli yapılan mindfulness pratiğinin kollektif zekayı %13 arttırdığı görülmüştür. Kolektif zeka, bir takımın karmaşık problemleri çözerken gidilecek çeşitli adımları gerçekleştirebilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır.  Kolektif zekayı belirleyen takım üyelerinin IQ’su değil; duygusal zeka,

Continue reading

29 Mart 2021


“An organization, no matter how well designed, is only as good as the people who live and work in it.” – Dee Ward Hock

Continue reading
Back to top