BLOG


28 Mayıs 2021


Günümüz şartlarında Liderlik tarzları da değişim göstermek zorunda kalıyor. İlk defa 1970 yılında Robert Greenleaf tarafından ortaya atılan “Servant Leadership” (Hizmetkar Liderlik) kavramı günümüz liderlerinin “olmazsa olmaz”ı halini almaya başladı.

Hizmetkar liderlik (servant leadership), geleneksel liderlik anlayışından farklı olarak çevresindeki insanlara hizmet etmeyi amaçlar. Hizmetkar lider, amaç ve sorumluluklarını ekibinin faydasını gözeterek oluşturur; şirketin bütününe odaklanmaktan ziyade doğrudan kendi sorumluluğu altındaki çalışanlara odaklanır. Ekibinin profesyonel, entelektüel, psikolojik v.b. her alanda büyümesine ve gelişmesine katkı sağlar.

Hizmetkar liderlerin en önemli özellikleri:

  • İyi bir dinleyici olmak; karşısındakinin ihtiyaç ve duygularını içtenlikle öğrenmek istemek
  • Ekip üyelerinin ihtiyaçlarını anlamak adına empati kurabilmek,
  • Sağlıklı ve huzurlu bir iş ortamı yaratarak çalışanlara psikolojik güvenlik sağlayabilmek,
  • Öngörü sahibi olmak ve gelecek olayların çevresini nasıl etkileyeceğini görebilmek,
  • Ortak bir anlam oluşturarak ekibi bir bütün haline getirebilmek ve ekip içi iletişimi kuvvetlendirmek.

Kaynak: Forbes, Traditional Leadership Vs. Servant Leadership (2020)

Leave a reply

Back to top