Posts tagged servantleader


28 Mayıs 2021


Günümüz şartlarında Liderlik tarzları da değişim göstermek zorunda kalıyor. İlk defa 1970 yılında Robert Greenleaf tarafından ortaya atılan “Servant Leadership” (Hizmetkar Liderlik) kavramı günümüz liderlerinin “olmazsa olmaz”ı halini almaya başladı. Hizmetkar liderlik (servant leadership), geleneksel liderlik anlayışından farklı olarak çevresindeki

Continue reading
Back to top