BLOG


7 Haziran 2021


İnsanları yönetmek ve liderlik etmek kimi zaman karmaşık bir hal alsa da, liderlik ve liderliği doğru yönetmenin önemi gözardı edilemez.

Pozitif liderlik, çevresindekileri sadece olumsuz davranış ve tutumlarını değiştirmeyi değil; aynı zamanda onları “pozitif tarafa” çekmeyi amaçlayan kapsamlı bir liderlik tarzı. Aynı zamanda Dönüştürücü Liderlik, Hizmetkar Liderlik, Karizmatik Liderlik, Otantik Liderlik gibi liderlik teorilerini içinde barındıran bir çatı terimdir.

Farklı teoriler farklı modeller ve varsayımlar geliştirse de Pozitif Liderlik hakkında hepsinin anlaşmaya vardığı birkaç karakteristik özellik var:

  • Pozitif liderlik, olumlu duyguları deneyimlemeyi, modellemeyi ve geliştirmeyi amaçlar.
  • Yıl sonu rakamlarıyla olduğu kadar çalışanlarının gelişimiyle de ilgilenir.
  • Öz farkındalığı yüksek, iyimser, dürüst ve kendi doğruları ve inançlarıyla tutarlı davranır.

Kaynak: Positive Psychology, Positive Leadership: 30 Must-Have Traits and Skills (2021)

Leave a reply

Back to top