BLOG


26 Ağustos 2021


İşin doğası her geçen gün değişirken, İnsan Kaynakları Liderleri etkilerini kaybetmemek adına günümüze ayak uydurabilmeli. Yeni çağa ayak uydurmuş İK Liderlerinin sahip olduğu 5 temel özellik sayabiliriz;

  1. Takımdaki bireysel zorluklarla başa çıkabilmek: İK Liderinin en önemli görevi, çok müdahaleci olmadan kendilerini, ekibin kişisel zorluklarına odaklı hale getirebilmek.
  2. Güçlü empati kurmak: Kriz anlarında İK liderlerinin sergileyeceği içten bir empati ve otantiklik, iş ortaklarının ve çevrelerinin güvenini kazanmak için vazgeçilmez bir yetkinlik.
  3. Sürdürülebilir ve çevik başarı yolları oluşturmak: Verimliliği arttırmak için dijital altyapılarına odaklanan kuruluşlarda İK, bu alanı analiz ederek çalışanların ve kurumun ihtiyaçlarını tanımlamada kritik bir rol üstlenmekte.
  4. Uzaktan ve sanal çalışma yöntemlerinde etkin olmak: Liderler, sanal çalışmanın popülerlik kazandığı bu günlerde ulaşılabilir ve güvenilir olmaya önem vermeli ve iletişimlerinin kurum kültürü ile uyumlu olmasına dikkat etmeli.
  5. Esneklik ve dayanıklılık (resilience): İK’nın sayısız sorumlulukları arasında, beklenmedik olayları hızla fark etmek ve aksiyon alabilmek günümüzde İK Liderlerini ileri taşıyan bir özellik olacaktır.

Kaynak: IRC, The top five leadership skills for 2021

 

Leave a reply

Back to top