Posts tagged çeviklik


21 Ağustos 2022


Birçok şirket, şirketlerinin büyümesi için ihtiyaç duyduğu işgücü becerilerinde önemli bir değişiklik yaşadıklarını bildiriyor. Yakın tarihli bir araştırmaya göre, liderlerin %87’si, şirketlerinin şu anda beceri eksiklikleri yaşadığını veya önümüzdeki birkaç yıl içinde yaşayacaklarını öngördüğünü söylüyor. Şirketlerin işe almak isteyebileceği veya

Continue reading

11 Mayıs 2022


Bunun en büyük nedeni çalışanların desteğinin ve katılımının kaybedilmesidir.   Çevik ekip üyelerinin öğrenmeye ve organizasyonun geri kalanıyla sorunsuz etkileşimlere değer vermesi ve verilerden yararlanmak istemesi şaşırtıcı değildir. BCG’nin anketi kazanan bir yaklaşım öneriyor: Sürekli öğrenen ve verilere dayalı bir

Continue reading

26 Ağustos 2021


İşin doğası her geçen gün değişirken, İnsan Kaynakları Liderleri etkilerini kaybetmemek adına günümüze ayak uydurabilmeli. Yeni çağa ayak uydurmuş İK Liderlerinin sahip olduğu 5 temel özellik sayabiliriz; Takımdaki bireysel zorluklarla başa çıkabilmek: İK Liderinin en önemli görevi, çok müdahaleci olmadan

Continue reading
Back to top