BLOG


9 Eylül 2021


Günümüzde, liderlerin şirketler için olan önemi yadsınamaz. Öyle ki yapılan uluslararası araştırmalar, liderlik konseptinin üst düzey yöneticiler için vazgeçilemez bir kavram olduğunu gösteriyor. Peki şirketler neden potansiyel liderleri seçmekte ve geliştirmekte zorlanıyorlar?

Dünya genelinde liderlik programlarına yapılan yatırımlar artsa bile, şirketler arasındaki rekabet eşit ilerlemiyor. Büyük şirketler rakiplerinden dört kat daha fazla yatırım yapmanın yanında daha stratejik davranıyorlar. Eğitim öncesinde ve sonrasında yapılan performans testleri, yoğun süpervizyon ve bilimsel veriler ile liderlik programlarını her geçen gün geliştiriyorlar.

Aynı zamanda son dönemlerde hiyerarşinin yerini takımlar ve daha düz yapılanmış kurumlar almaya başlıyor. Bu kurumlar ise şimdiden her bireye dokunabilecek kapsayıcı lider adaylarını kariyerlerinin erken dönemlerinde tespit etmeye odaklanıyorlar.

Artık kurumlar ve çalışanlar, liderlik pozisyonunun getirdiği güce değil; liderin çevresini nasıl etkilediğine, öncülük ettiğine ve ilham verdiğine bakıyorlar. Bu hızlı değişim çağında ise şirketler, liderler ve çalışanlar kimi zaman günümüzün ihtiyaçlarını tespit etmede geri kalabiliyorlar.

 Kaynak: Deloitte, Leadership awakened (2016)

 

Leave a reply

Back to top