BLOG


11 Mart 2022


  • Aylık kazanç ve yan haklarda önemli bir artış
  • Daha iyi bir iş-özel yaşam dengesi ile gelişmiş esenlik anlayışı (%61)
  • En iyi yaptıkları işleri yapabilme olanakları (%58)
  • Daha fazla istikrar ve iş güvenliği (53%)
  • İnançlarıyla uyumlu COVID-19 aşı politikaları (%43)
  • Organizasyonların çeşitliliğe ve kaysayıcılığa verdikleri önem (42%)

The Top 6 Things Employees Want in Their Next Job – Gallup

Leave a reply

Back to top