BLOG


23 Mart 2022


PwC Türkiye X PERYÖN işbirliği ile cinsiyet eşitliği perspektifinden, çeşitlilik ve kapsayıcılık üzerine 2022 Şubat ayında gerçekleştirilen araştırma, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yayınlandı.

Katılımcılar, cinsiyet eşitliğinin stratejik bir unsur olarak görülse de liderler tarafından yeterince sahiplenilmediğini düşünüyorlar.

Cinsiyet eşitliği indeksine yakından bakıldığında, Türkiye 156 ülke arasında 133. sırada yer alıyor.

TÜİK iş gücü verilerine bakıldığında Türkiye’de erkeklerin iş gücüne katılım oranı %71; kadınların iş gücüne katılım oranı ise sadece %33.

şe alım sürecinin eşit/adil olduğunu düşünen kadın katılımcı oranı %73 iken erkek katılımcılar için bu oran %87.

Performans değerlendirme sürecinin eşit/ adil olduğunu düşünen kadın katılımcı oranı %74 iken erkek katılımcılar için bu oran %93.

Şeffaf ve cinsiyet eşitliğini gözeten bir ücret politikası izlendiğini düşünen kadın katılımcı oranı %60 iken erkek katılımcılar için bu oran %88.

Terfi ve ücret artışlarının eşit/adil yürütüldüğünü düşünen kadın katılımcı oranı %64 iken erkek katılımcılar için bu oran %88.

irketlerinin kendilerini geleceğe hazırlayacak ve kariyer ilerlemesi sağlayacak gelişim fırsatlarını eşit/ adil sunduğunu düşünen kadın katılımcı oranı %69 iken erkek katılımcılar için bu oran %87.

Kadın katılımcılar, yöneticileri, iş arkadaşları ya da üst yönetim tarafından davranış ve konuşmalarının nasıl olması gerektiği hakkında yönlendirildiklerini ve uyarıldıklarını belirtilirken “erkek gibi davranmak” çözümünü ürettiklerini

belirtiyorlar.

Kadın katılımcılar, erkek iş arkadaşıyla aynı eleştiri ya da talepte bulunulmasına rağmen “abartılı” ya da “duygusal” davrandığı hakkında eleştiri aldıklarını paylaştılar.

Kadın katılımcılar, yöneticileri, iş arkadaşları ya da üst yönetim tarafından davranış ve konuşmalarının nasıl olması gerektiği hakkında yönlendirildiklerini ve uyarıldıklarını belirtilirken “erkek gibi davranmak” çözümünü ürettiklerini

belirtiyorlar.

Kadın katılımcılar, erkek iş arkadaşıyla aynı eleştiri ya da talepte bulunulmasına rağmen “abartılı” ya da “duygusal” davrandığı hakkında eleştiri aldıklarını paylaştılar.

İşlerin cinsiyeti olduğuna inanan yöneticilerin/ üst yönetimin, örneğin fiziksel zorluk gerektiren bazı rollere, sadece erkek, bazı rollere sadece kadın değerlendirilmesi gerektiğini açıkça dile getirdiklerini belirtiyorlar.

Leave a reply

Back to top