Posts tagged cinsiyeteşitsizliği


29 Mart 2022


Katılımcılara son iki sene içerisinde hangi becerilerini geliştirmek için eğitim aldıklarını sordulduğunda kadın ve erkek katılımcılar için liderlik ve dijital beceriler eğitimlerinin ilk iki sırada olduğu gözlemleniyor.Kadınların %36’sı liderlik becerilerini geliştirmek için eğitim almışken bu oran erkeklerde %58.Kadınların %24’ü dijital

Continue reading

23 Mart 2022


PwC Türkiye X PERYÖN işbirliği ile cinsiyet eşitliği perspektifinden, çeşitlilik ve kapsayıcılık üzerine 2022 Şubat ayında gerçekleştirilen araştırma, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yayınlandı. Katılımcılar, cinsiyet eşitliğinin stratejik bir unsur olarak görülse de liderler tarafından yeterince sahiplenilmediğini düşünüyorlar. Cinsiyet

Continue reading
Back to top