BLOG


4 Aralık 2022


Boston College Üniversitesi, College Dublin ve Cambridge Üniversitesi’ndeki bağımsız akademik araştırmacıların desteğiyle “Ücrette azalma olmaksızın haftada 4 gün çalışma süresi denemesinin küresel bazda değerlendirilmesi” raporu açıklandı. 

ABD, İrlanda ve diğer birkaç ülkedeki 33 şirket ve 903 çalışanı içeren ve ilki Şubat 2022’nin başında, ikincisi ise 1 Nisan 2022’de başlayan iki denemenin araştırma sonuçlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Özet olarak, şirketler performanslarından, üretkenliklerinden ve genel deneyimlerinden son derece memnun. Hastalık günleri ve devamsızlık azaldı. “Büyük İstifa” sırasında çarpıcı boyuta ulaşan istifalar yavaş yavaş düşmeye başladı. 

Leave a reply

Back to top