BLOG


24 Haziran 2023


Kendine hizmet eden önyargının kurbanı olmak bir bakıma insan olduğumuzun bir göstergesidir. İşimizde ve hayatımızda bu tür önyargıların üstesinden gelmek daha iyi kararlara ulaşmamızda kritik olduğu kadar mümkündür de. Yukarıdaki üç stratejiyi birer alışkanlık haline getirirsek, iş yerinde ve onun da ötesinde tam potansiyelimizi ortaya çıkarır ve daha iyi, daha bilinçli kararlar alabiliriz.

3 Strategies for Making Better, More Informed Decisions – HBR

Leave a reply

Back to top