Posts tagged stratejikdüşünme


24 Haziran 2023


Kendine hizmet eden önyargının kurbanı olmak bir bakıma insan olduğumuzun bir göstergesidir. İşimizde ve hayatımızda bu tür önyargıların üstesinden gelmek daha iyi kararlara ulaşmamızda kritik olduğu kadar mümkündür de. Yukarıdaki üç stratejiyi birer alışkanlık haline getirirsek, iş yerinde ve onun

Continue reading

15 Haziran 2022


  Doğru amaca hizmet ederek başarıya gitmek Stratejiden Sorumlu Üst Düzey Yöneticilerin %73’ü amaç konusunun üst düzey yöneticilerin önceliği olduğunda hemfikir. Şirketler de amaç stratejilerini özellikle de iş stratejisiyle iyi entegre edilmiş bir şekilde belirleme ve ilerletme konusunda aşama kaydediyor.

Continue reading

25 Mayıs 2022


“What we need to do is always lean into the future; when the world changes around you and when it changes against you – what used to be a tail wind is now a head wind – you have to

Continue reading

15 Aralık 2021


“Risk more than others think is safe. Dream more than others think is practical.” —Howard Schultz, Starbucks CEO

Continue reading

2 Aralık 2021


“No matter how brilliant your mind or strategy, if you’re playing a solo game, you’ll always lose out to a team.” – Reid Hoffman, Linkedin co-founder  

Continue reading

2 Kasım 2021


“A good strategy with a bad implementation is a bad strategy.” –Gary Hamel (Harvard Business School Professor and the Author of Humanocracy)

Continue reading

6 Ekim 2021


“The historic challenge for leaders is to manage the crisis while building the future.” –Henry Kissinger (American Scholar and National Security Expert; The Former Secretary of State)    

Continue reading
Back to top