Posts tagged merhamet


30 Kasım 2022


Mankind’s true moral test, its fundamental test (which is deeply buried from view), consists of its attitude towards those who are at its mercy: animals. Milan Kundera – Czech novelist, short-story writer, playwright, essayist, and poet

Continue reading

30 Haziran 2022


Bugünlerde en ihtiyaç duyulan şey, çalışanlarıyla temas halinde olan merhametli liderlerdir. Liderlikte merhamet, insanlar arasında daha güçlü bağlar oluşturur. İşbirliğini geliştirir, güven düzeylerini yükseltir ve sadakati artırır.  Liderler merhametle şeffaf olma ve zor şeyler yapma cesaretini bir araya getirdiğinde ise

Continue reading

13 Mayıs 2022


Son iki yıldır liderler büyük bir duygusal yükü omuzluyorlar: ekiplerin pandeminin kederinden ve kaybından kurtulmasına yardımcı olmak, çalışanlarının azalan zihinsel sağlıklarını desteklemek ve insanların endişelerine karşı duyarlı olmak için çaba gösteriyorlar. Bunun gerektirdiği empati, iyi liderlik için çok önemli, fakat

Continue reading
Back to top