BLOG


13 Mayıs 2022


Son iki yıldır liderler büyük bir duygusal yükü omuzluyorlar: ekiplerin pandeminin kederinden ve kaybından kurtulmasına yardımcı olmak, çalışanlarının azalan zihinsel sağlıklarını desteklemek ve insanların endişelerine karşı duyarlı olmak için çaba gösteriyorlar. Bunun gerektirdiği empati, iyi liderlik için çok önemli, fakat çok fazla empati kişiyi yıpratabilir, tükenmişliğe ve kötü kararlara yol açabilir. Bu da, empatinin ötesine geçerek, merhametin canlandırıcı deneyimine geçerek önlenebilir. “Sempati”, “empati” ve “merhamet” genellikle birbirinin yerine kullanılır, ancak sempati ve empati diğer insanlar için ve onlarla birlikte hissedilen duygular iken, merhamet yalnızca duyguların ötesine geçerek başkalarına yardım etmek için aktif niyeti içerir.

Connect with Empathy, But Lead with Compassion – HBR

Leave a reply

Back to top