BLOG


11 Kasım 2019


“Başarılı şirketler yetenekli insanları işe alıp onları motive etmezler; motivasyonu yüksek insanları işe alır ve onlara ilham verirler. İnsanlar ya motivedir  ya da değil. Motivasyonu yüksek insanlara, inanacakları, uğruna çaba harcayacakları daha yüksek bir hedef vermediğiniz sürece, kendilerini yeni bir iş bulmak için motive ederler ve siz de geri kalanlarla devam edersiniz.”  Simon Sinek – Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action

Çalışan motivasyonu bir organizasyonu başarıya ulaştıracak en önemli unsurlardan biridir. Bir organizasyonun gelişimi ve başarısı çalışanlarına bağlıdır ve motivasyon bu konuda büyük rol oynar. Çalışanlarınıza kendilerini geliştirebilecekleri ve ilham alabilecekleri bir ortam oluşturursanız, kendilerini motive ederler ve hem iş hem de kişisel hayatlarında büyük başarılara imza atarlar. Bu sayede daha mutlu, tutkulu, kararlı, yaratıcı, adanmış ve organizasyonlarına daha sadık çalışanlara sahip olursunuz.

 

#çalışan #motivasyon #ilham #organizasyon #başarı #employee #motivation #inspiration #organization #success

 

Leave a reply

Back to top