BLOG


10 Aralık 2020


Her sene birçok start-up, inovatif ve gelecek vadeden fikirlerine rağmen çalışanlar arasında kolektif bir aidiyet hissi gelişmediği için beklentilerin altında performans gösteriyor. Kolektif aidiyet ortamı oluşmasında ise kurucunun tercih ettiği yönetim biçimi önem kazanıyor. Harvard Business Review yaptığı araştırmada 3 farklı start-up yöneticisi türü belirliyor:
1) Temsilci: Bu tür yöneticiler sadece uygulama değil karar alma sürecine de takımı aktif olarak katarak eşitlikçi bir yönetim izliyor. Bu kolektif aidiyet oluşturmak için güzel bir yöntem olsa da belirli sınırlar olmadan kurucunun motivasyonunun düşmesine ve net hedefler konulamamasına yol açıyor.
2) Diktatör: Bu tür yaklaşım fikir ayrılıklarını ve hedef belirsizliklerini azaltıyor, ancak takım üyelerini yabancılaştırarak kolektif aidiyeti düşürüyor.
3) Designatör: Bu yaklaşım yukardaki yaklaşımların birleştirilmesinden oluşuyor. Bu türde yöneticiler orijinal fikrin tartışmaya açık olmayan ana ögelerini belirliyor, ancak diğer kısımlarda bütün takım söz sahibi oluyor. Bu şekilde üstteki yaklaşımların dezavantajları minimize edilebiliyor
Kaynak: Harvard Business Review – What Kind of Startup Founder Are You?
Leave a reply

Back to top