BLOG


24 Mayıs 2021


Geleceğin organizasyonunu şekillendirirken İnsan Kaynakları liderleri (CHRO) ve diğer liderler organizasyonun temellerini nasıl yeniden kuracaklarını tasarlamalıdırlar. Yeni geliştirilen modeller artık yaratıcı, uyarlanabilir ve anti kırılgan. Bu da daha cesur iş hamlelerine, ekip çalışmalarına, iş dünyasında eşitliğe öncülük ediyor.

İnsan Kaynakları kurumların kimliğini, ölçeklenebilirliği ve çevikliği üzerinde çalışarak şirketleri geleceğe hazırlamada kilit nokta olarak görülüyor.

Kimlik: İK kurumun anlam, değer ve kültürünün tanımını netleştirir.

Çeviklik: Organizasyonel çeviklik hem kurum performansını hem de çalışan deneyimini arttırır. İK, geleneksel bir kurumun yenilikçi modeller benimseme sürecini destekler.

Ölçeklendirilebilirlik: Ölçeklendirilebilir olmak için reskill ve upskill çalışmaları bütünsel olarak ele alınmalı ve bir iş zorunluluğu olarak görülmemeli. Böylece iş yükü artsa bile şirket performansını devam ettirebilir.

Kaynak: McKinsey & Company, The new possible: How HR can help build the organization of the future (2021)

Leave a reply

Back to top