BLOG


31 Mayıs 2021


Son dönem araştırmalarına göre, hizmetkar liderlerden en büyük faydayı belirsiz dönemlerden geçen organizasyonlar sağlıyor.

Hizmetkâr liderliğin çalışan bağlılığını arttırdığı ve çalkantılı dönemlerde çalışanların psikolojik refahını (well-being) gözeterek tükenmişlik sendromunu engellediği görülmekte. Psikolojik refahtaki bu artış, organizasyonların değişim ve yenilik arayışlarında kritik rol oynayan çalışan performansını da olumlu etkiliyor.

Şirketlerin hizmetkar liderlik anlayışlarını geliştirebilmeleri için liderlerini seçerken özellikle hizmet etme ve liderlik etme motivasyonları arasındaki ilişkiyi iyi değerlendirmeleri gerekiyor. İhtiyaç durumunda ise öz kararlılık (self-determination) gibi faktörleri öne çıkartan liderlik eğitimleri sunulmalı.

Liderlerin bu tarza yönelmelerini destekleyecek bir başka yöntem ise kurumsal anlam ve liderlerin iş anlamını birbirleriyle özdeşleştirmek. Bu, güçlü kurumsal kimlik gibi birçok fayda sağlarken şirket liderlerinin hizmetkar davranışları da teşvik edecektir.

Kaynak: Janne Kaltiainen and Jari Hakanen, Fostering task and adaptive performance through employee well-being: The role of servant leadership (2020)

Leave a reply

Back to top