BLOG


28 Haziran 2021


Kurumsal etik skandallarının gündeme geldiği bir dönemde ortaya çıkan otantik liderlik, liderlerin öncelikle değer ve etiğe önem vermesi gerektiğini savunmaktadır. Bir diğer deyişle, otantik liderler “sahici ve özüne sadık kalan” kişilerdir.

Her şeyden önce kendilerinin farkındadırlar.

Kendi değerlerinin, güçlü yanlarının ve sınırlarının farkındadırlar ve hatalı olduklarında bunu kendilerine itiraf edebilirler.

Başkalarıyla olan etkileşimlerinde dürüstlük ve samimiyet sergilerler.

Geliştirmeleri gereken yönlerini gizlemezler ve göstermekten korkmazlar.

“Ego-savunmacı” davranışlarda bulunmazlar.

Olmadıkları biri gibi davranmazlar ve neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda güçlü bir anlayışa sahiptirler.

Otantik liderler, çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılama ve böylece çalışan performansını iyileştirme de etkin liderlerdir. Çalışanlarıyla olan ilişkilerine özen gösterirler; ekip üyelerinin zorluklar karşısında daha dirençli ve iyimser olmalarına, gelecek hakkında daha umutlu olmalarına ve daha güvenli hissetmelerine destek olurlar.

Kaynak: Donald M. Truxillo, Talya N. Bauer & Berrin Erdogan- Psychology and Work (2016)

Leave a reply

Back to top