Posts tagged etik


20 Kasım 2021


“You will be defined not just by what you achieve, but by how you survive.”―Sheryl Sandberg (COO of Meta Platforms and the founder of LeanIn.Org)  

Continue reading

28 Haziran 2021


Kurumsal etik skandallarının gündeme geldiği bir dönemde ortaya çıkan otantik liderlik, liderlerin öncelikle değer ve etiğe önem vermesi gerektiğini savunmaktadır. Bir diğer deyişle, otantik liderler “sahici ve özüne sadık kalan” kişilerdir. Her şeyden önce kendilerinin farkındadırlar. Kendi değerlerinin, güçlü yanlarının ve

Continue reading

3 Haziran 2021


“You may never know what type of person someone is unless they are given opportunities to violate moral or ethical codes.”

Continue reading
Back to top