Posts tagged employeewellbeing


21 Ocak 2023


Çalışan bağlılığı ve esenliği bir araya geldiğinde, birbirini tamamlayan ve birbirini geliştiren yüksek performanslı bir çalışan ortamı yaratılır. Çalıştıkları şirketin kendilerinin refahını önemsediğine inanan ekipler daha iyi performans göstererek daha yüksek müşteri katılımı, karlılık ve üretkenliğe sahiptir.

Continue reading

31 Mayıs 2022


2022 İK Refah Trendleri ve Bütçe Raporu, insanların işteki mutluluğu ve bağlılığı hakkında önemli bulgular içeriyor: Zihinsel Refah (%93) ve Duygusal Refah (%87) en olumlu etkiye sahip. Çalışan refahını iyileştirme son iki yılda üretkenliği korumada çok etkili oldu. Bu iki

Continue reading

20 Eylül 2021


Çalışanların %40’ı bu sene içerisinde işlerinden ayrılmayı planlıyor! Yapılan araştırmalara göre, bunun bir nedeni hibrit çalışmaya hızlı geçişin çalışanlarda burn-out yani tükenmişlik sendromuna yol açması. Peki İnsan Kaynakları bu durumu önlemek ve well-being’i desteklemek için neler yapabilir? 1.) Hibrit modele

Continue reading

28 Haziran 2021


Kurumsal etik skandallarının gündeme geldiği bir dönemde ortaya çıkan otantik liderlik, liderlerin öncelikle değer ve etiğe önem vermesi gerektiğini savunmaktadır. Bir diğer deyişle, otantik liderler “sahici ve özüne sadık kalan” kişilerdir. Her şeyden önce kendilerinin farkındadırlar. Kendi değerlerinin, güçlü yanlarının ve

Continue reading
Back to top