BLOG


14 Temmuz 2021


Kurumların COVİD-19’un yarattığını kriz durumundan sağ çıkmalarının yanında pandemi sonrasında da başarıya ulaşmaları için üç kilit noktaya dikkat etmeleri gerekiyor.

  1. Krize yönelik yapılan geçici değişiklikler

Çoğu şirketin pandemi döneminde başvurduğu uzaktan çalışma gibi yöntemlerin zamanla kriz yönetiminde alınan önlemler olarak akılda kalması; fakat uzun vadede ‘işin geleceği’ ile daha az ilişkilendirilmesi bekleniyor.

  1. Günlük işlerde karşılaşılan kalıcı değişiklikler

COVİD-19, iş dünyasında uzun vadeli hedefler olarak görülen dijitalleşmenin ve otomasyonun dönüşümünü hızlandırdı. Pandemi öncesinde insanların iddialı bulduğu bu alanlardaki yatırımlar, birdenbire hayatta kalmanın ve sürdürülebilir rekabetin anahtarı haline geldi.

  1. Yeni iş türleri

Pandemi ayrıca yeni sermaye ve iş türlerinin ortaya çıkmasını sağladı. Teletıp, online eğitim ve e-ticaretteki patlama, nasıl para kazanılabileceği ve işin nasıl tamamlanabileceği konusundaki düşünceleri olağan işleyişin ötesinde, yaratıcılığa itiyor. Yine de günümüzde popülaritesi artan bu yöntemlerin ileriki dönemlerde ne kadar kalıcılık sağlayacağı ön görülemiyor.

Kaynak: McKinsey and Company, Future of Work: The future of work: Understanding what’s temporary and what’s transformative (2021)

Leave a reply

Back to top