BLOG


22 Temmuz 2021


Liderlik rolünü hayat ile bütünleştirmemek ve bunu hayattaki farklı rollerimizden ayrı görmek bizi etkili bir lider olmaktan uzaklaştırır.

Steward D. Friedman’ın fikir lideri olduğu Total Liderlik, iş, aile, sosyal çevre ve özel benlik (zihin, beden, ruh) gibi hayatınızın tüm alanlarında etkili performans göstermeniz ve yaşamınız boyunca bu farklı parçalar arasında uyum yaratmanız gerektiğini savunur.

Total liderlik, üç prensip ile hayatın tüm boyutlarında nasıl daha başarılı ve memnun olabileceğinizi gösteren benzersiz bir liderlik tarzıdır:

–          Gerçek olun: Sizin için neyin önemli olduğu konusunda otantik olun. Geçmişteki önemli olayların değerlerinizi ve hedeflerinizi nasıl şekillendirdiğini anlayın.

–          Bütüncül Olun: İnsanın her haline saygı duyarak ve dürüst olarak bütünlük içinde hareket edin.

–          Yenilikçi Olun: Hayatınızın her alanına dokunan yöntemler bulmak için yaratıcılığınızı kullanın.

Önemli olan, hayatınızın her alanına işleyebilecek kapsamlı uygulamalar bulmak için çeşitli deneyler tasarlamanız. Zamanla öğrenilen dersler ve edinilen kazanımlar total liderlik yolunda büyük çaplı dönüşüme yol açacaktır.

Kaynak: Steward D. Friedman, Total Leadership: Be a Better Leader, Have a Richer Life

Leave a reply

Back to top