BLOG


6 Ocak 2022


Dört Fortune 500 şirketi ile yapılan araştırmaya göre yöneticiler takımlarının yaptığı işlerin %60’ını hatırlamıyor ya da bilmiyorlar. Bunun önemli bir sorun olarak gösterilmesinin nedeni ise dijital dönüşümde ve kaynakların dağıtılmasında ihtiyaçları karşılamayan hedeflere yol açması.

Aynı araştırma, makine öğrenme (machine learning) araçlarının bu açığı kapatmada yöneticilere destek olduğunu gösteriyor. Makine öğrenme araçları, yapılan işlerin büyük çoğunluğunun takibini tutuyor ve açığı %60 oranından %24’e kadar düşürebiliyor.

Geleceğin herhangi bir işi, yöneticilerin ekiplerini etkili yönetebilmek için yeni araç ve teknolojileri benimsemesinden geçiyor. Bu araçları kullanırken güvenilir ve çalışanların ulaşabileceği güvenlik politikalarının kullanılması; kişi gizliliğine ve yöneticilerle çalışanların sürekli iletişimine özen gösterilmesi gerekiyor.

Kaynak: HBR, Do You Know How Your Teams Get Work Done? (2021)

Leave a reply

Back to top