BLOG


6 Ocak 2022


McKinsey & Company’nin ‘Future of Jobs 2020’ raporu, 2025 yılına kadar 85 milyon işin kaybolacağını ve yerlerine 97 milyon yenisinin ekleneceğini belirtmişti. İşin geleceği aynı zamanda uzaktan çalışmayı, dijitalleşmeyi ve otomasyonu da hayatımıza dahil etti. Peki Türkiye bu değişim çağına ne kadar ayak uydurabildi?

Araştırmalara göre Türkiye’de kapatılması gereken en büyük yetenek açığı temel ve teknik yetkinliklerde. Özellikle teknoloji alanında temel yetkinliklere sahip olmak, günümüzde verimliliği ve etkili çalışmayı fazlasıyla arttırıyor.

Neyse ki, temel ve teknik yetkinlik açığı Türkiye’deki genç ve dinamik nüfusta yani 15-24 yaş aralığında azalıyor.

Aynı zamanda Türkiye’nin WEF’in önderliğinde yürütülen ve 2030 yılına kadar yetenek açığını kapatmayı amaçlayan ‘Reskilling Revolution’ın bir parçası olması da yetenek temelli iyileşmenin önemli adımlarından.

Kaynak: WEF, How reskilling can play a key role in Turkey’s recovery (2021)

Leave a reply

Back to top