BLOG


15 Şubat 2022


Araştırmaya göre dayanıklılık (resilience) eğitimi, pozitif psikoloji ve bağlılık (connectivity) uygulamaları, çalışanlara dinamik ve etkili bir öğrenme ve gelişim (L&D) deneyimi sunuyor; pozitif işyeri kültürüne ve çalışan bağlılığına katkı sağlıyor. Bu stratejileri hayata geçirmek için ise liderlerin bu üç önemli maddeye dikkat etmesi gerekiyor: 

1.) Çalışma grupları içinde sosyal destek birimleri oluşturarak hem kişilerin hem de takımın dayanıklılığını arttırın.

2.) İş odaklı etkileşimleri pozitif hale getirin; birbirinizi teşvik ve takdir edin. 

3.) Üretkenliğin ötesinde bireylerin değerini vurgulayın; takımın iş dışındaki konularda da bağ kurmasına yardımcı olun.

Takdir edilme duygusu, çalışan bağlılığı ve dahiliyetini arttıran en önemli etmenler arasında geliyor. Liderler, bu uygulamaları takımlarına ne kadar etkili adapte edebilirlerse çalışan memnuniyeti ve performansı da o kadar artıyor.

Kaynak: Training Industry, How Training Focused on Connectedness Improves Talent Retention (2022)

Leave a reply

Back to top