BLOG


9 Nisan 2023


Araştırmada iş gücü sürdürülebilirliği için önem arz eden 5 başlık ve bunların birbiriyle ilişkisine odaklanılmış.
Sosyal Sürdürülebilirlik Stratejisi
Kurum kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri kapsamında iş gücü planları değerlendirilirken sosyal sürdürülebilirlik perspektifinden bakıyor mu?
Yetenek Gelişimi
Kurum çalışanlarını dünyadaki gelişmelerle uyumlu olarak gelecekte ihtiyaç duyulacak beceri ve yeteneklere sahip olmaları için destekliyor mu?
Esenlik
Çalışanların bütüncül sağlık ve mutluluk hali ne durumda?
Psikolojik Güven
Çalışanların kendi olabilmelerini sağlayacak evrensel temel psikolojik ihtiyaçları destekleniyor mu? Böylece fikirlerini belirtmek, hata yapmak veya endişelerini dile getirmek konusunda rahat hissediyor mu?
Bağlılık
Çalışanlar mevcut şirketlerinde çalışmaktan memnun mu, yapılan işlerin amaçları konusunda hevesli mi? İşini ilham verici buluyor ve çalışmaya devam etmek istiyor mu?

📌İş Gücünde Sürdürülebilirlik Araştırması Raporu – PWC & Wellbees

Leave a reply

Back to top